Covid-19: chirurgische mondkapjes en FFP2 maskers worden meer en meer de norm

 1. Home
 2. Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

We doen er alles aan om uw gegevens privé te houden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor klantenbeheer.

Pasco Promotions verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacy Verklaring. Een overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hieronder:

Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens
Pasco verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer. Pasco kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • Klantenadministratie
 • Opmaken, opsturen en opvolgen van offerte aanvragen, drukproeven, bestellingen en leveringen
 • Opsturen van catalogi, producten en monsters
 • Leveren van support
 • Facturatie (verzenden van facturen) en opvolgen van de solvabiliteit
 • Aanmaak en beheer van klantenplatform om uw bestelling in goede banen te leiden
 • Statistische doeleinden en zakelijk gebruik
 • Profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame
 • Reviews en klanttevredenheidsonderzoek

Pasco kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsvorm
 • Functie
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • Facturatie adres
 • Bezoekadres
 • Leveradres
 • BTW-nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Faxnummer
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Communicatievoorkeur
 • Solvabiliteit
 • Economische sector
 • Iban rekeningnummer & Bic-code
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Pasco (bv. tijdens correspondentie met Pasco).

Om het zakelijk gebruik van onze website te ondersteunen en te meten, gebruiken wij:

 • Google Analytics: data verwerking van website bezoekers.
 • Drift: online chat voor website bezoekers.
 • Hotjar: data verwerking en gebruikersgedrag van website bezoekers.

Privacybeleid en bescherming van uw privacy

Pasco hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming ervan. Wij houden ons strikt aan de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u een aanvraag, offerte of bestelling plaatst of optreedt als contactpersoon namens een (potentiële) klant, dealer of leverancier. Zie ook "Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens" hierboven.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van het verlenen van diensten en het leveren van producten. In dit kader zullen enkel de noodzakelijke gegevens doorgegeven worden. Het betreft volgende partijen: leveranciers, vervoerpartners, betaalpartners, IT-dienstverleners, nieuwsbrief partners, Official Google Partners die onze online reviews verzamelen en onze accountants. Deze partijen zijn op hun beurt ook gebonden aan de privacy & GDPR richtlijnen en wetgeving. Ook wanneer Pasco (of een groot deel van haar activa) zou worden overgenomen door een derde partij, kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan deze derde partij.


Beveiliging persoonsgegevens
Pasco verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Klanten-, bedrijfs- en persoonsgegevens worden beveiligd en bewaard in de cloud (met datacenters binnen de EU) door de meest professionele IT partners.


Bewaarperiode en opslag persoonsgegevens
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder “Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens”.


Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (opsturen nieuwsbrief of catalogus), volstaat het ons dit mee te delen via info@pascogifts.com. Via dit adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Indien u geen e-mail nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”. Deze knop is voorzien in elke e-mail nieuwsbrief van Pasco.


Update Privacy Verklaring
Pasco is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op zijn website. U kan deze altijd raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van eventuele wijzigingen.


Vragen
Indien u vragen heeft over onze Privacy Verklaring of over de wijze waarop Pasco uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: info@pascogifts.com
Via Post: BV Pasco Promotions, Stationsstraat 16, 9300 Aalst

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Commissie, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).