Privacy Verklaring

Wij respecteren privacy. Die van ons maar ook die van u. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor klantenbeheer.

Pasco verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacy Verklaring. Een overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hieronder:

Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens
Pasco gebruikt persoonsgegevens alleen voor klanten- en orderbeheer. En voor niets anders. Zo eenvoudig is dat.

Pasco kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

Pasco kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Om het zakelijk gebruik van onze website te ondersteunen en te meten, gebruiken we Google Analytics, Intercom, Campaign Monitor, Hotjar en de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.


Privacybeleid en bescherming van uw privacy

Pasco hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming ervan. Wij houden ons strikt aan de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u een aanvraag, offerte of bestelling plaatst of optreedt als contactpersoon namens een (potentiële) klant, dealer of leverancier. Zie ook "Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens" hierboven.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van het verlenen van diensten en het leveren van producten. In dit kader zullen enkel de noodzakelijke gegevens doorgegeven worden. Het betreft volgende partijen: leveranciers, vervoerpartners, betaalpartners, IT-dienstverleners, nieuwsbrief partners, Official Google Partners die onze online reviews verzamelen en onze accountants. Deze partijen zijn op hun beurt ook gebonden aan de privacy & GDPR richtlijnen en wetgeving. Ook wanneer Pasco (of een groot deel van haar activa) zou worden overgenomen door een derde partij, kunnen uw persoonsgegevens uitzonderlijk overgedragen worden aan deze derde partij.

Cookies
Een professionele website heeft cookies nodig om goed te kunnen werken. Ook Pasco gebruikt cookies om u een geweldige website-ervaring te bieden. Bij bezoek aan onze website vragen wij uw toestemming voor:


Beveiliging persoonsgegevens
Zoals de wet verplicht verbindt Pasco er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Klanten-, bedrijfs- en persoonsgegevens worden beveiligd en bewaard in de cloud door professionele IT partners.


Bewaarperiode en opslag persoonsgegevens
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder “Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens”.


Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (opsturen nieuwsbrief of catalogus), volstaat het ons dit mee te delen via info@pascogifts.com. Via dit adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Indien u geen e-mail nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”. Deze knop is voorzien in elke e-mail nieuwsbrief van Pasco.


Update Privacy Verklaring
Pasco is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op zijn website. U kan deze altijd raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van eventuele wijzigingen.


Vragen
We proberen 100% correct de wet na te leven in ons privacy- en cookiebeleid. Heeft u toch een klacht? Laat het ons weten:

Via e-mail: info@pascogifts.com
Via Post: BV Pasco Promotions, Stationsstraat 16, 9300 Aalst

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Commissie, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).